Укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії

Користувачі електричної енергії, які в установленому законодавством порядку, що регулює діяльність у сфері енергетики, виконали вимоги щодо приєднання до системи розподілу, мають право на доступ до системи розподілу та на отримання послуг з розподілу електричної енергії від ПрАТ «Закарпаттяобленерго».

Договір споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії є публічним договором приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України на основі типового договору, що є додатком 3 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018р.

Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного зв’язку) та документи, визначені Кодексом систем розподілу, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.

Зі змістом Публічного договору для споживачів можна ознайомитись тут

форма заяви для укладення договору для побутових споживачів тут (взірець заповнення тут)

форма заяви для укладення договору для юридичних споживачів тут (взірець заповнення тут)

форма заяви для укладення договору для виробників тут (взірець заповнення тут)

До заяви додаються такі документи:

Перелік документів для побутових споживачів

Перелік документів для юридичних споживачів

Перелік документів для виробників

У разі, якщо об’єкт Споживача перебуває у власності кількох осіб (спільна сумісна та/або спільна часткова власність) укладається один договір з одним із співвласників, за умови надання письмової згоди всіх інших співвласників об’єкту, про що робиться відмітка в договорі.

форма заповнення заяви-згоди інших співвласників об’єкту тут (взірець заповнення тут)

У разі укладення за двома та більше об’єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії споживач подає документи, за кожним із об’єктів споживача.

У разі надання Заявником не всіх документів, згідно переліку, протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви ОСР повідомляє Заявника у письмовій формі про відмову у задоволенні його заяви із зазначенням причин такої відмови.

Заявник, який отримав відмову у задоволенні його заяви, після усунення причин відмови має право подати нову заяву та відповідні документи для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Якщо дані, надані із заявою та доданими до неї документами, потребують уточнення, ОСР протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви направляє запит Заявнику щодо уточнення даних (засобами поштового, електронного та/або телефонного зв’язку відповідно до контактних даних, зазначених Заявником у заяві).

    Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії може бути:

  • споживач — у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки;
  • оператор системи — у разі надання послуги з приєднання до електричних мереж.

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП за №312 від 14.03.2018 р. випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднанням до розробленого оператором системи розподілу договору на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу.

Невід’ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії є:

1) паспорти точок розподілу/передачі, акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

2) заява-приєднання у разі її надання споживачем;

3) інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою відповідно до пунктів Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП за №312 від 14.03.2018 р.

Форма заповнення заяви-приєднання на укладення договору для побутових споживачів (взірець заповнення тут).

Форма заповнення заяви-приєднання на укладення договору для юридичних споживачів (взірець заповнення тут).

ВАЖЛИВО

У разі передачі об’єкта Користувача або його частини в користування (оренда, позичка, управління майном тощо) та обумовлення відповідним договором передачі Користувачу майна відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з ОСР стосовно забезпечення об’єкта або його частини електричною енергією між Користувачем майна та ОСР має бути укладений договір про надання послуг з розподілу електричної енергії у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу.

Якщо в результаті реконструкції або технічного переоснащення приєднаних до системи розподілу електроустановок Користувача та/або зміни форми власності або власника об’єкта Користувача є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних Користувача або укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником, Користувач повинен самостійно повідомити ОСР про внесення змін до персоніфікованих даних або звернутися до ОСР з відповідною заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

ОСР не має права відмовити Заявнику (Користувачу), електроустановки якого приєднані до його системи розподілу, в укладенні договору про надання послуг з розподілу електричної енергії за умови дотримання Заявником (Користувачем) усіх вимог щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, передбачених Кодексом систем розподілу та чинним законодавством.

Підставами для відмови в доступі до системи розподілу є:

1. електроустановки Заявника не приєднані до системи розподілу;

2. електроустановки Заявника приєднані з порушенням вимог розділу IV Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП №310 від 14.03.2018 р.;

3. обсяг замовленої послуги (потужність, зазначена в заяві на укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії) перевищує потужність, забезпечену виконаним договором про приєднання;

4. недостатня пропускна спроможність системи для забезпечення замовленої потужності;

5. засоби комерційного обліку не відповідають вимогам Кодексу комерційного обліку;

6. електроустановки Заявника розташовані з порушенням вимог ПОЕМ.

Звернення
Залишились питання?
error-icon
Помилка!

Нажаль, сталася помилка.

Спробуйте ще раз.

success-icon
Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь

Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь