Про відкрите обговорення проекту рівнів тарифів на розподіл (передачу) електричної енергії.

Про відкрите обговорення проекту рівнів тарифів на розподіл (передачу) електричної енергії.

Інформаційне повідомлення про відкрите обговорення проекту рівнів тарифів на розподіл (передачу) електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом по ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік.

Приватне акціонерне товариство «Закарпаттяобленерго» в зв’язку з вимогою Постанови НКРЕКП від 30.06.2017 року № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та на виконання протокольного рішення наради від 13.07. 2017 № 22-п (далі протокольне рішення) та з метою відкритого обговорення та отримання пропозицій щодо проекту рівнів тарифів на передачу та постачання електроенергії по ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік, оприлюднює інформацію щодо проекту рівнів тарифів на 2018 рік.

Детальніше ознайомитися з обгрунтуванням тарифів можна в Інформаційній довідці (див. нижче по тексту).

Дата початку відкритого обговорення Проекту рівнів тарифів на 2018 рік – 07.08.2017 року.

Порядок надання пропозицій і зауважень до Проекту рівнів тарифів на передачу (розподіл) електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на 2018 рік та проекту тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік:

 • пропозиції та зауваження мають бути обґрунтованими та підписаними;
 • термін надання: 14 календарних днів з дати початку відкритого обговорення;
 • надаються у письмовому виді на адресу: вул. Головна, 57 с. Оноківці Ужгородського р-ну, 89412 або на електронну адресу:pl01@uz.energy.gov.ua
 • анонімні пропозиції та зауваження, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не реєструється та не розглядається.
 • кінцевий термін прийняття пропозицій і зауважень - 21 серпня 2017 року

Інформаційна довідка

Обгрунтування щодо необхідності перегляду структур та рівнів тарифів на передачу (розподіл) електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік.

Перегляд рівнів тарифів на передачу та постачання електроенергії по товариству на 2018 рік обумовлено рядом факторів, зокрема:

-значним зносом основних засобів, який станом на 01.07.2017 року складає - 50,35%, що зумовлює необхідність їх ремонтного обслуговування;
-реалізації проекту Інвестиційної програми на 2018 рік, який розміщений на web-сайті товариства.

Серед першочергових заходів, які необхідно впроваджувати для сталого соціально-економічного розвитку Закарпатської області, є виконання цілого комплексу робіт по підвищенню енергоефективності роботи електричних мереж та їх розвитку забезпеченням надійної та безвідмовної роботи.

Керуючись Процедурою встановлення або перегляду тарифів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом, затвердженою постановою НКРЕ від 01.08. 2001 року № 801, Порядком розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.04.2017 року № 512, а у випадку переходу на стимулююче регулювання, керуючись Процедурою встановлення тарифів для ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та/або з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженою постановою НКРЕ від 26.07.2013 № 1030, Порядком розрахунку роздрібних тарифів на електричну енергію, тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у разі застосування стимулюючого регулювання, затвердженим постановою НКРЕ від 11.07.2013 року № 900 та іншими нормативно-правовими та законодавчими актами, прогнозований рівень тарифів по ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік розрахований у відповідності до діючої методики «Витрати +», складе:

п/п Показники Один. виміру Прогноз на 2018 рік
1 2 3 4

1.

 Тариф на розподіл (передачу) електричної енергії для:

 1 класу напруги

грн./ МВТгод

74,94

 2 класу напруги

грн./ МВТгод

431,70

2.

 Тариф на постачання електричної енергії для:

 1 групи споживачів

грн./ МВТгод

21,53

 2 групи споживачів

грн./ МВТгод

107,64

При існуючій системі тарифоутворення «Витрати+» коштів, які передбачаються на виконання заходів інвестиційної програми, ремонти та модернізацію електричних мереж, не вистачає.

Так, серед першочергових заходів, які необхідно впроваджувати для сталого соціально-економічного розвитку Закарпатської області, є виконання цілого комплексу робіт по підвищенню енергоефективності роботи електричних мереж та їх розвитку, забезпеченням надійної та безвідмовної роботи.

Це викликано тим, що масова електрифікація області відбувалася в 60-70х роках минулого століття і на даний час більша частина існуючої електромережі відпрацювали свій ресурс (рівень зносу основних засобів товариства складає більше 50%) і їх пропускна здатність не відповідає значно зрослому за останні роки побутовому навантаженню.

Дане становище постійно загрожує аварійними вимкненнями електропостачання та не забезпечує достатню якість наданих послуг споживачам, що спричиняє численні скарги від населення.

З врахуванням прийнятих урядових рішень по заміщенню природного газу електроенергією, дане питання набуває особливої актуальності та значимості і потребує значних капіталовкладень в розвиток електричних мереж понад обсяги, які передбачаються інвестиційними програмами товариства. За останні роки, кошти, які передбачалися на дані цілі, забезпечували не більше 20-22 % від реальної потреби в інвестиціях. Це призводить до наростання обсягу електричних мереж, які відпрацювали свій ресурс до критичної відмітки і в свою чергу, призводить до погіршення показників якості та надійності електропостачання.

Особливо складний стан є в розподільчій електромережі. Так, з 15,1 тис.км повітряних ліній 0,4-10 кВ більше 40 % повністю амортизованих. А з більше ніж 4,5 тисяч трансформаторних підстанцій 6-10/0,4 кВ не менше 60% потребує реконструкції та повної заміни.

Не краща картина і з повітряними лініями класом напруги 35-110 кВ. Таких ПЛ експлуатується 2,2 тисячі км. з них третина вже вичерпала свій ресурс роботи. При несприятливих погодних умовах часто аварійно вимикаються. В разі катастрофічних стихійних лих можливі значні руйнування даних ПЛ, що в свою чергу може викликати тривалі знеструмлення цілих районів області.

Також, продовжує старіти і парк силових трансформаторів35-110 кВ. Із загальної кількості 5 354 одиниць, 3 274 працюють більше 25 років, що складає 61,1 %.

Вкрай низькими є і темпи заміни комутаційного обладнання 6-110 кВ на підстанціях. Із загальної кількості вимикачів - 2 381 шт., тільки 18 % складають сучасні вакуумні та елегазові вимикачі, які відповідають вимогам надійності та економічності.

Вирішити проблему дає можливість світовий досвід переходу на стимулююче тарифоутворення. Насамперед збільшення інвестицій, введення в дію нових потужностей та будівництво сучасних мереж підвищить надійність та якість електропостачання, покращить рівень обслуговування споживачів.

Стимулююче регулювання передбачає нову систему формування тарифів на основі довгострокового планування, спрямованого на залучення інвестицій в активи товариства (розвиток електричних мереж) та оптимізацію операційних витрат.

На відміну від діючої методології тарифоутворення «Витрати+» методологія стимулюючого регулювання:

 • стимулює до збільшення інвестицій (Інвестиційна програма ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік становитиме 735,9 млн. грн., у випадку формування тарифів за діючою методологією «витрати+» 129,8 млн.грн.);
 • зниження як нормативних, так і понаднормативних втрат електроенергії в мережах;
 • передбачає щорічну індексацію базових рівнів операційних витрат з урахуванням понижуючого коефіцієнту;
 • як стимул до підвищення якості послуг передбачаються штрафи за невиконання цільових показників якості (надійності енергопостачання) – до 2% від необхідного доходу;
 • враховується реальна вартість активів, оцінена за Методикою ФДМУ.
 • При застосуванні нової методології прогнозований рівень тарифів по ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на 2018 рік:
п/п Показники Один. виміру Прогноз на 2018 рік
1 2 3 4

1.

 Тариф на розподіл (передачу) електричної енергії, для:

 для 1 класу напруги

Грн./1 МВТ*год

184,74

 для 2 класу напруги

Грн./1 МВТ*год

1155,55

2.

 Тариф на постачання електричної енергії для:

 для 1 групи споживачів

Грн./1 МВТ*год

24,51

 для 2 групи споживачів

Грн./1 МВТ*год

122,57

Інформаційне повідомлення

Повідомляємо, що 23.08.2017 року відбулося засідання комісії щодо відкритих обговорень розгляду пропозицій та зауважень до проекту тарифів на передачу (розподіл) електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на 2018 рік та проекту тарифів на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік (протокол засідання комісії).

Звернення або скарга
Залишились питання?
error-icon
Помилка!

Нажаль, сталася помилка.

Спробуйте ще раз.

success-icon
Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь

Дякуємо!

Ваше повідомлення успішно надіслано.

Скоро ми надамо відповідь